صفحه اصلی

 

اپلیکیشن مسافر

 

اپلیکیشن سفیر
راهینو|سفر با طعم پذیرایی

اپلیکیشن مسافر

اپلیکیشن سفیران

اپلیکیشن مسافرین

تحول درصنعت حمل ونقل جمعی

تحول درصنعت حمل ونقل جمعی

تحول درصنعت حمل ونقل جمعی

در اپلیکیشن راهینو و تنها با لمس چند دکمه درخواست سفرهای دربستی شما برای حـرفـه ای ترین سـفیـران واجد شـرایط در سطح استان تـهران و در کـل کـشـور ارسـال خـواهـد شـد ، و بلافاصله می تـوانـیـد پـس از تایید مشخصات سـفیر و خـودرو مورد نظر ، سـفر خود را قـطعی نمائید .

در اپـلیکیشـن راهینو و تنها با لمس چند دکمـه درخـواست سـفرهای دربستی شما برای حـرفـه ای ترین سـفیـران واجد شـرایط در سطح استان تـهـران و در کـل کـشـور ارسـال خـواهـد شـد، و بلافاصله می توانید پـس از تایید مـشخصات سفیر و خودرو مدنظر،سفر خود را قطعی نمائید.

در اپـلیکیشـن راهینو و تـنها بـا لـمس چنـد دکمـه درخـواست سـفرهای دربستی شـما برای حـرفـه ای ترین سـفیـران واجد شـرایط در سطح استان تـهران و در کـل کـشـور ارسـال خـواهـد شـد، و بلافاصلـه می توانید پـس از تایید مـشخصـات سفیر و خودرو مدنظر ، سـفــر خـود را قطعی نمائیـد.

راهینو|اولین سامانه هوشمند حمل و نقل جمعی
راهینو|اولین سامانه هوشمند حمل و نقل جمعی
راهینو|انتخاب با خودته

انتخاب با خودته

شما می توانید قبل از تائید نهایی سرویس ،مشخصات کامـل مـانند امـکانـات و تصاویر خودرو و همـچنین مـشخصـات سـفیری کـه مـیزبـان سـفر شما خواهد بـود را مشـاهده نمـائید .

راهینو|سفر با طعم پذیرایی

سفر با طعم پذیرایی

شما می توانید ، در صورت تمایل برای سـفرهای خود متناسب با سلیقه و بودجه مـورد نـظـر از قـسـمـت پذیرایی پک های اقتصادی یا لاکچری را انتخاب نمائید

راهینو|قدرت انتخاب بالا

قدرت انتخاب بالا

شـما می توانید با مـیزان بودجه و کیفیت مورد نظر خود برای انجـام سـفرهای درون شهری و برون شهری خـود اقـدام به انـتخـاب خـودروها در ســه کـلاس اقتصادی ، ویژه و لاکچری نمائید.

راهینو|قدرت انتخاب بالا

چت با سفیر

تـکنولوژی همـیشه دچـار تحوله ، با راه های پرهزینه برای ارتباط برقـرار کردن با سفیر خداحافظی کنید شما می تـوانید امور مربـوط به هماهنگی سرویس خود را بـدون هـزینه تـماس و با سـرعـتی بالاتر پیـگیـری نمائید .

 

اپلیکیشن سفیر

 

اپلیکیشن سفیر

 

اپلیکیشن سفیر

 

اپلیکیشن سفیر

راهینو همراهـی خدماتـی کـیفیتـی مسـیـری نـگـرشـی متفاوت
راهینو همراهـی خدماتـی کـیفیتـی مسـیـری نـگـرشـی متفاوت
راهینو همراهـی خدماتـی کـیفیتـی مسـیـری نـگـرشـی متفاوت